Disclaimer

De op deze website getoonde vrijblijvende informatie is door ons met zorg samengesteld op basis van gegevens en informatie van derden. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid of voortdurende actualiteit daarvan. Aan de inhoud kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Wij adviseren u en/of uw (NVM) makelaar om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren.

Slot Makelaardij is niet aansprakelijk voor de op deze website gepubliceerde gegevens en wijzen iedere aansprakelijkheid voor schade die zou ontstaan door gebruik van deze gegevens van de hand.

Slot Makelaardij heef geen zeggenschap of invloed op websites waarnaar verwezen wordt en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Tevens sluit Slot Makelaardij iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of verband houdend met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website.